Executieve Z11-ie

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies zijn kort gezegd ‘vaardigheden die mensen nodig hebben om taken uit te voeren’.

We onderscheiden twee categorieën:

  1. functies gericht op doelen
  2. functies gericht op gedrag

Scan wat doet die?

  • Brengt in beeld welke executieve functies je STERK hebt en welke minder goed ontwikkeld zijn.
  • Uiteraard is de SCAN volledig afhankelijk van de juistheid van invullen van de vragen
  • Hoe opener en eerlijker je dit doet/kan doen, des te waardevoller is de uitkomst voor jou.
  • Je kunt het ook als team doen, dan weet je waar je hulp kunt geven of kunt halen

Wat kunt u daarmee?

  1. De STERKE functies moet je inzetten, daar bent je namelijk van nature goed in;
  2. De ZWAKKE functies kun je verbeteren als je wilt, maar ook organiseren dat anderen het voor je corrigeren/doen.

Bewustwording is een belangrijk aspect om verder te kunnen, blijkt uit de praktijk.

Wikipedia schrijft:

Onder executieve functies (EF) worden de hogere controlefuncties van de hersenen verstaan. EF zijn lastig eenduidig te definiëren. Dit komt doordat zij meerdere verschillende deelfuncties omvatten. EF worden wel vergeleken met de taken van een ondernemer van een groot bedrijf. De ondernemer moet allereerst in staat zijn om een algemene strategie te volgen om het bedrijf te leiden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden: het verhogen van de productie, klanten tevreden stemmen, een goed personeelsbeleid voeren, enzovoort. Ten tweede moet hij relevante nieuwe informatie kunnen benutten om zijn plannen of strategie eventueel te wijzigen of bij te stellen; hij moet zich kortom flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Van de andere kant moet hij ook op de rem kunnen trappen als blijkt dat acties ongewenste gevolgen kunnen hebben. Ten derde moet hij in staat zijn meerdere taken gelijktijdig uit te voeren, en weten aan welke taken hij eventueel prioriteit moet geven. Ten slotte moet de ondernemer ook over sociale vaardigheden beschikken, en zijn bedrijf naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.