Onze partners / groeistrategen

Gerald van Kollenburg                      

Van kinds af aan is Gerald opgegroeid met het ondernemen binnen het M.K.B.. Hier leerde hij als kind al dat het niet makkelijk is om – van alle zaken waarmee je als M.K.B. ondernemer te maken hebt – voldoende kennis en vaardigheden te hebben.

Sinds 1999 is Gerald actief binnen het M.K.B. met groei-strategieën. Na zijn opleiding Bedrijfseconomie aan de universiteit van Tilburg en zijn Geografie opleiding aan het MO, is hij gestart in de bancaire sector. In 1994 was hij de jongste directeur bij de ING Bank. Gerald heeft daarnaast een bedrijfskundige en een makelaardijopleiding gevolgd omdat dit aansloeg bij de vraag van de M.K.B.-ers. Om deze praktische redenen heeft hij later ook de  Lean Six Sigma Black Belt for services and industries behaald en zijn Master Neuro Linguïstisch Programmeren. Daarnaast heeft hij nog allerlei andere praktische opleiding en trainingen gedaan over leiderschap, organiseren, strategie en financiën. Als rode draad door deze opleidingen loopt de behoefte van de M.K.B. onderneming. Doel hierbij was deze ondernemers verder helpen met kennis en vaardigheden.

Na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan in commerciële, organisatorische en financiële rollen. Hij is grondlegger van het COF- systeem, het FOCUS- model en het Z11made-A3 jaarmodel. Als continu-verbeter coach heeft hij dit model efficiënter gemaakt waardoor het inmiddels voor veel bedrijven een goede kapstok is om hun groeistrategie te realiseren.

Hij is gediplomeerd trainer/docent sinds 1987 en al ruim twintig jaar als adviseur werkzaam bij zowel het MKB als het grootbedrijf.

Bedrijven waarvoor Gerald heeft gewerkt: Ahold, Dommelsch, Heineken, Friesland Campina, ING, Rabobank, Post NL en Van de Valk. Maar zijn hart ligt bij het MKB omdat je daar te maken hebt met de ondernemer zelf. Met respect voor hun creativiteit, vakmanschap en lef dat zij hebben om voor eigen rekening en risico een ideaal te realiseren.

Wilbert Moorman                                   

Wilbert heeft 20 jaar ervaring opgedaan in de vlees verwerkende industrie (Vion). Door heel Nederland heeft hij in commerciële en leidinggevende functies invulling gegeven aan zijn levensmotto: life doesn’t get better by chance, it gets better by change! Dit motto leidde in 2005 tot detachering in de bankwereld. Aanvankelijk in loondienst en na een paar jaar als zelfstandige. Deze verandering van omgeving typeert hij als “met afstand de beste stap in mijn zakelijke leven”.

Vanaf 2011 samen met Gerald en Remco actief als opleider. Op basis van hun gezamenlijke drijfveren: niet alleen zijn, overdracht van kennis en ervaring, iets bouwen om trots op te zijn en continu verbeteren.

Een droom, samenwerken, de tucht van de markt, onzekerheid, keuzes maken, actie en doorzettingsvermogen. Aspecten van ondernemen die hem prikkelde de opleiding ‘Master in Business Administration’ te gaan volgen. De afronding van deze studie in 2015 is de inspiratiebron voor trainingen die we via Z11made aanbieden. Toegepaste wetenschap en (levens-) ervaring aanwenden om de koers van MKB-ondernemers aan te scherpen. Van ondernemers voor ondernemers.

Joop Sprenger             

Joop heeft lang in het bankwezen gewerkt en meer dan 25 jaar in leidinggevende functies. Altijd met een focus op

ondernemers. Over zichzelf zegt hij: “Ik sta voor het in contact met de klant bouwen aan structuur en kwaliteit in een organisatie. Ik hou van klanten en dynamiek en turbulente omgevingen. Het hoofd koel houden, overzicht krijgen en houden en gerichte actie ondernemen op de oorzaken van de problemen. Met mij krijg je een praktische en concrete aanpak vanuit een strategische visie op je organisatie. Kwaliteit in je organisatie geeft je mensen ook de mogelijkheid echte klantbeleving te leveren. Dat lukt het beste als de medewerkers ook goed in hun vel zitten en het naar de zin hebben in je organisatie. Blije klanten door blije medewerkers!”.

Zijn ervaring varieert van lijnmanagement, projectmanagement en verandermanagement tot commercieel relatiemanagement. Joop’s ambitie is het leveren van de beste kwaliteit in alles wat hij doet. In zijn visie geeft kwaliteit tevreden en blije klanten en een verbetering van de efficiency wat uiteindelijk leidt tot een hoge klanttevredenheid, hogere opbrengsten en lagere kosten. Hij werkt graag in en met teams omdat het zijn ervaring is dat teamwork de beste resultaten geeft. Een belangrijke reden om bij Z11made aan de slag te gaan.

Frans Perey

Met een bedrijfskundige en juridische achtergrond heeft Frans meer dan 20 jaar op verschillende leidinggevende posities gewerkt bij ING en Rabobank. Steeds is daarbij het ondersteunen van ondernemers met het realiseren van hun toekomstplannen de rode draad geweest. Intern stond de samenwerking met collega’s vanuit andere disciplines hoog in het vaandel. Immers: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.

Hierbij is zijn overtuiging gegroeid dat ondersteuning van ondernemers verder gaat dan alleen financiële dienstverlening. De vraagstukken waar ondernemers tegen aanlopen zijn immers divers. Juist dit zijn de uitdagingen waar Frans voor gaat en staat.

De aanpak van Frans kwalificeert zich als toegankelijk en open, waarbij de menselijke kant voorop staat. Zijn ervaring en inzicht garandeert een gedegen kijk op zaken. Ervaring die is opgedaan bij MKB-bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren. Een gedegen opleiding zorgt voor de vereiste kennis die is getoetst aan de dagelijkse praktijk.

De start binnen Z11made bewijst opnieuw dat bloed kruipt waar het niet kan gaan. De familietraditie om zelf als ondernemer te werken, wordt hiermee voortgezet. Met zijn zakelijke netwerk in Limburg is Frans niet alleen in staat te helpen, maar ook om te verbinden. De doelstelling is een tevreden klant; een ondernemer die zijn groeiambities en dromen realiseert.