Inzicht in cijfers

Zicht op je financiën maakt onafhankelijk. Je houdt meer tijd over voor je bedrijf als je goed inzicht hebt in de belangrijke financiële kengetallen van je bedrijf. Alles bij de boekhouder inleveren en er niet meer naar omkijken helpt je niet echt. Er zijn ondernemers die pas na het opmaken van de jaarcijfers in mei/juni van het nieuwe jaar weten of er onder aan de streep iets overblijft. Zo ontdek je problemen veel te laat en kan je er niets meer aan veranderen.

Als ondernemer heb je basiskennis nodig om je cijfers te kennen en te begrijpen zodat je in kan grijpen als er geld uit je bedrijf weg stroomt naar dingen die in verhouding weinig of niets opleveren. In de opleiding Inzicht in Cijfers komen o.a. de volgende zaken aan de orde:
=> Inzicht in het rendement van je eigen- en vreemd vermogen.
=> Inzicht in resultaten bij meerdere diensten of productgroepen in je bedrijf.
=> Inzicht in de kostprijs en opbrengst per product.
=> Inzicht in kengetallen zoals quick ratio en current ratio, rendement eigen en vreemd vermogen.
=> Inzicht in kosten en kostprijs en zien waar je nog kan bezuinigen.
=> Inzicht in het rendement van je klanten. Wie kost je veel en levert je weinig op. De 80/20 regel.
=> Hoe stel ik KPI’s op en hoe richt ik stuurinformatie in.

Jij bent de ondernemer maar wij helpen je inzicht te krijgen zodat je gerichtere en betere beslissingen kunt nemen. Wil je meer informatie of wil je inschrijven? Laat je gegevens achter op de 

Duur: 3 dagdelen op 1 dag. Kosten € 999,=. Maatwerk voor groepen is mogelijk.