Meten is weten, Gissen is Missen en Gokken is Dokken.

Heb je geen overzicht en weet je niet waar je op moet sturen? Graag helpen wij je door onze KPI training met implementatie traject. Een KPI is een Kritieke Prestatie Indicator. Hiermee kun je volgen hoe  je presteert op voor jouw bedrijf belangrijke punten

De hoeveelheid gestructureerde en ongestructureerde data neemt met de dag toe. Om vanuit deze enorme hoeveelheden data overzicht te houden en overwogen beslissingen te kunnen nemen is het hanteren van de juiste informatie doorslaggevend voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. Echter veel organisaties meten te weinig, te veel of niet-essentiële indicatoren.

Een Key Performance Indicator (KPI) is een uitstekend instrument om te meten. Een KPI is meetbare informatie waarmee je actuele prestaties kan vergelijken met geformuleerde doelstellingen, voorgaande periodes of andere organisaties. Door het opstellen van realistische doelstellingen en het monitoren van de voortgang hier op, is het voor een ondernemer mogelijk meer grip op de processen te krijgen. Uw organisatie is hierdoor tijdig in staat bij te sturen om zo een optimaal mogelijk resultaat te behalen. Het blijkt in de praktijk echter erg lastig te zijn om helder te krijgen waarop gemonitord moet worden om tijdig actie te kunnen ondernemen.

Waarom deze KPI Workshop? U krijgt:
=> Een glasheldere vertaling naar meetbare bedrijfsdoelstellingen;
=> Indicatoren om de voortgang van doelstellingen te monitoren;
=> KPI’s die het mogelijk maken om snel te reageren op vragen vanuit de markt;
=> KPI’s die transparantie bewerkstelligen en sturing op bedrijfsprocessen mogelijk maakt.

Wil je meer informatie klik dan 

Per dagdeel: € 499,=
Leergang KPI identificeren en definiëren. 4 dagdelen
Implementatie en begeleiding op basis van offerte.