Privacy Policy

Wat gebeurt er met uw contactgegevens

Wij dragen secuur zorg voor uw verstrekte contactgegevens. Deze gebruiken wij alleen om contact met u te leggen inzake hetgeen u van ons vraagt. Nadien worden de gegevens maximaal een halfjaar bewaard om verdere communicatie met u mogelijk te maken. U kunt echter ook aangeven dat u deze gegevens eerder vernietigd wil hebben. Hieraan wordt voldaan, tenzij er nog een verplichting open staat, bijvoorbeeld en een factuur.

Wat gebeurt er met gegevens van klanten

Deze worden maximaal nog 1 jaar na afloop van onze dienstverlening (alle openstaande zaken zijn afgesloten) bewaard, tenzij u aangeeft deze eerder terug te willen, dan wel te vernietigen. Ook hierbij geldt dat alle verplichting door u aan Z11made dan moeten zijn voldaan. Indien u prijs stelt op langere bewaring dan 1 jaar dient u dit elk jaar schriftelijk kenbaar te maken (bijv. u verwacht binnen enige tijd als klant een nieuwe groeigrens te bereiken en weer zaken met ons te doen).

Beveiliging

Alle gegevens van u en ons worden beveiligd bewaard door een professioneel bureau. Wij doen er alles aan om de gegevens betrouwbaar te beveiligen binnen onze mogelijkheden. Vanwege de benodigde expertise maken wij gebruik van een professionele partij om ons hierin te voorzien.

Klachten

Voor klachten kunt u direct contact opnemen met uw groeistrateeg of met het hoofdkantoor. Klachten kunt u het beste schriftelijk richten aan ons. Wij zullen hierop binnen 5 werkdagen op reageren. Mocht u niet tevreden zijn dan kunt u uw klacht richten aan onze advocaat de Reijnders te Eindhoven, van het gelijknamige kantoor. (zie netwerkpartners)