Training key value drivers

Heb je de behoefte om strategisch stil te staan bij waar je bedrijf voor staat en de interactie met je omgeving? In deze dag sta je stil bij de Sterkten en Zwakten van jou en je bedrijf en kijk je goed naar de mogelijkheden die de markt biedt maar ook de bedreigingen. Op basis hiervan maak je een analyse maken van de Key Value Drivers van je bedrijf en welke externe ontwikkelingen kansen bieden.

Inhoud:
Analyse van de markt, jouw omgeving en jouw eigen onderneming. Waar zitten de kansen?
We dagen je uit om eens door een andere bril te kijken! Welke ontwikkelingen in de buitenwereld raken jou?
Hoe staat je onderneming ervoor?
Wat is je rol en positie binnen het bedrijf?
We maken een foto van de huidige situatie. Je krijgt nieuwe inzichten om blijvende verandering te realiseren.

Wil je meer informatie klik dan 

=> 2 dagdelen leergang € 699,=
=> Individuele begeleiding door een van onze coaches per dagdeel € 499,=
=> All-in pakket (2 dagdelen leergang + 1 dagdeel individuele begeleiding) € 1.049,=